Βαφοπούλου

Σχεδιασμός εντύπου για το κέντρο ξένων γλωσσών Βαφοπούλου.