Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδα φιλική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) W3C.
Συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 AA
Ιστοσελίδα: https://www.aktioneirou.gr