Αφίσα τοπική αγορά

Σχεδιασμός αφίσας για προσφορά στην αγορά της Θέρμης