Φροντιστήρια Βακάλης

Σχεδιασμός αφίσας για τα Φροντιστήρια Βακάλης