Σουρωτή λεύκωμα 100 χρόνων

Σχεδιασμός και παραγωγή του λευκώματος 100 χρόνων για την ΣΟΥΡΩΤΗ.