Το Λεσβιακό Ελαιόλαδο

Σχεδιασμός και επιμέλεια βιβλίου για το Λεσβιακό Ελαιόλαδο, του Αιγίλοπα